Dekorációs elemek / Obiecte decorative

Csodaszarvas Legendája lámpa (versenyre)
  
Történt egy napon, hogy Hunor és Mogor vadászni indultak, és a pusztában egy szarvasünő bukkant fel előttük. Üldözőbe vették a csodaszarvast, az menekült előlük, ők pedig a Meotisi mocsarak közé is követték.
Ott azután teljesen eltűnt, és bár sokáig keresték, sehogyan sem akadtak a nyomára. Bejárták a már említett mocsarakat és állataik legeltetésére alkalmasnak találták. Miután apjukhoz visszatérve megkapták tőle az
engedélyt, minden holmijukkal a meotisi mocsarak közé mentek, hogy állataikat legeltetve ott lakjanak és öt évig el nem mozdultak onnan.
Mikor a hatodik esztendőben kijöttek, a pusztaságban véletlenül a Bereka-fiak feleségeire és gyermekeire bukkantak, akik a férfiak nélkül sátoroztak, s éppen a kürt ünnepét ülték és zeneszóra táncot jártak. Jószágaikkal együtt gyorsan elragadták őket a Meotis ingoványaiba.
Történt pedig, hogy ama gyermekek között az alán fejedelemnek, Dulának két leányát is elfogták, egyiküket Hunor, a másikat Mogor vette feleségül. Ezektől az asszonyoktól származnak az összes hunok, illetve magyarok.

Köszönet a románra fordításban való segítségért Fülöp Tibornak.
______________________________________________________
Kék sárga
 
Lepketánc